26 Maj 2018
Velkommen til Læge Ulf Bern Jensen

Personale

Sekretærer Lone Zinkernagel og Karina anielsen

Lægeklinikken har to sekretærer, Lone Zinkernagel og Karina Danielsen.
De arbejder på skift, så kun en er på arbejde af gangen.


Udover at være den første kontakt til patienterne, når De ringer eller kommer i klinikken, deltager de i mindre grad i det kliniske arbejde med besvarelse af prøver, undersøgelse af urin, receptudskrivning samt antabusbehandling m.m

 

 

 

Sygeplejerske Rikke Briendahl Knudsen

Uddannet i 1995 på Rigshospitalet

 

Har tidligere arbejdet både på Rigshospitalet, Kalundborg Sygehus og i hjemmeplejen

 

Har været ansat hos læge Ulf Bern Jensen siden april 2016

 

Øvrigt

Udover sygeplejerskeuddannelsen har Rikke B. Knudsen mere end 20 års erfaring og i samråd med lægen vil hun kunne hjælpe med kontrol af diabetes, forhøjet blodtryk, KOL, blodfortyndende behandling, div. vaccinationer, sårbehandling, fjernelse af suturer efter operation, øreskylning, graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser m.m.

 

                                                             Rikke tager også på besøg i hjemmet hos de patienter, der har
                                                             vanskeligt ved at komme til klinikken eller på laborartoriet til blodprøver.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udover Ulf Bern Jensen arbejder der skiftende reservelæger et halvt år ad gangen. Reservelæge er læge og er ansat i klinikken som led i videreuddannelse og arbejder under supervision.

 

Reservelæge Niels Alexander Bach-Frommer startede i klinikken 1. oktober 2017 og vil være her indtil 1. april 2018